Select Page

Yleisiä tietoja

Suomessa pakolaiset voivat saada tukea. Se on humanitäärinen ja taloudellinen. Myös yhteiskunnallinen integraatio. Resurssit tulevat valtiolta ja alueellisilta viranomaisilta. Uudet pakolaiset saavat paljon tietoa ja tukea saapuessaan. Tässä kirjoituksessa katsomme näiden resurssien hyötyä.

Kuka voi saada pakolaisapua?

Pakolaisapua on vielä tarjolla Suomessa. Se on saatavilla ihmisille, jotka hakevat pakolainen oleskelulupaa tai jo ovat saaneet sitä. Vain oleskeluluvalliset henkilöt voivat saada pakolaisapua.

Pakolaisapua voidaan myöntää vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Henkilön on todistettava, että hän on ollut maassa, jossa henkensä tai uskontonsa on vaarassa, enintään 6 kuukauden ajan.
 • Hänen on saatava presidentin rareksi tai muulla hallituksellisella menettelyllä lupa ahdistukselta.
 • Ei rajoitettua palautustakuuta.
 • Pitkä oleskelu ei saa nollaveronarvoa etujensietokyvylle.

Mikro-pakolaisille voidaan antaa mahdollisuus vapautua varhaiseksi ja asettua pysyvästi Suomeen ilman ennaltamarkkinointia. Heidän tulisi hakeutua sosiaaliturvalaitokseen tunnistamista varten, jotta heidän identiteettinsä vahvistetaan.

Miten pakolaisapua haetaan?

Pakolaisapua haetaan ottamalla yhteyttä Pakolais- ja maahanmuuttovirastoon (Migri). He tarjoavat erilaisia tukikanavia, kuten verkon, puhelimen tai postin. Migri ohjaa hakijaa läpi apuhakemuksen ja tarvittavien asiakirjojen toimittamisen.

Myös muita osapuolia voi aloittaa pakolaispalvelujen hakuprosessin. Yhteydenpito Migrin henkilöihin edellyttää apua etsivistöiltä. Migri tarjoaa palvelupisteitä joillakin alueilla. Asiantuntijaryhmä auttaa perhesidonnaisten tarpeiden ymmärtämisessä ja sopivan ratkaisun löytämisessä.

Voit myös antaa suostumuksesi Pakistanilaisen palvelukeskuksen (PSC) henkilöille. Tämä tukee pakolaispalvelujen laajentamista. Se luo uusia mahdollisuuksia ihmisille, jotka tarvitsevat tukea ja eivät muuten voi parantaa elintasoaan.

Asuminen

Pakolaisilla on oikeus saada asunto Suomessa. Riippumatta siitä, kuinka pitkään he ovat olleet maassa. Yleensä heille tarjotaan edullinen asunto hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Pakolaisen asumisavun avulla he voivat saada apua ja neuvoja asunnon hakemisessa:

Asumistuki

Asumistuki on julkisesti tuettu. Se on tarkoitettu auttamaan niitä Suomessa, joilla ei ole varaa maksaa omaa asumista. Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus hakea asumistukea. Tukioikeutta arvioidaan henkilökohtaisen tulotason mukaan. Kaikki suomalaiset ja pysyvästi maassamme asuvat ulkomaalaiset voivat hakea asumistukea.

Pakolaisten tapauksessa otetaan huomioon heidän omat tulonsa ja sosiaaliturva. Heille tarjotaan erityisiä asumistukimahdollisuuksia, jotka sisältävät:

 • Lyhytaikaista Majoitus- ja Ruokapalveluhanketta (MOPA)
 • Osman Acil Padow -ohjelmaa pakolaisleirien parantamiseksi Suomessa.
 • Erityisiin tarpeisiin perustuvaa köyhyyskortti- ja yhteispohjaisuusperusteisen Ynp-toimintaperiaatepoikkeaman (Ynp) haku- ja palkkatukea.
 • Kela:n tarjoamia palveluja.

Nämä tukevat pakolaisten itsenisyyttä ja kodinostoa.

Asunnon etsiminen

Pakolaisten asunnonhankinta Suomessa on usein haastavaa. Mutta, asunnon etsimiseen on mahdollisia palveluja. Paikkakunnat ja alueet tarjoavat eri vaihtoehtoja. On tärkeää keskustella seurakunnan tai sosiaalitoimiston edustajan kanssa, jotta saisi oikeat tuet.

Viranomaiset tarjoavat ensisijaisesti asuntoja maahan tulleille pakolaisille, jotka eivät voi hakea itse asuntoa muulla tavalla. Julkisoikeudellinen eli voi myöntää asuntotukea kaikissa suomalaisissa maakunnissa. Tuki voi sisältää esimerkiksi turvallisuuskorvauksia, maksujarrutuksia, elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia ja terveydenhuoltopalveluja.

Lopuksi voi tutustua puhelinluettelossa vapaa-ajantiloihin ja muihin majoitusalueisiin. Näin voi auttaa pakolaista omatoimiseen majoittumiseen Suomeen.

Työllisyys

Pakolaiset voivat saada työllisyyteen liittyviä resursseja Suomessa. Nämä resurssit auttavat heitä löytämään vastavalmistuneille sopivia työpaikkoja sekä parantamaan heidän työelämään tarvittavia taitojaan. Tarjolla olevien sopimusten avulla voimme työllistää heitä ja aloittaa yrityscoachingin.

Työllisyysresurssien luominen Suomessa antaa pakolaisille mahdollisuuden saada tukea alkaakseen uuteen elämään.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut ovat olennainen osa alkuperäisen pakolaisen hyvien elinolosuhteiden luomiseksi Suomessa. Pakolaiset, jotka ovat työhalukkaita ja motivoituneita, voivat olla runsaasti voimavaroja, joiden avulla he voivat löytää ansaitsevan työn ja elinkeinoilmaston.

Suomessa työtä hakevien henkilöiden täytyy tutkia enemmän kuin terveystarkastus. Heidät on ohjeistettava saamaan tarvittava informaatio Suomen työmarkkinoiden vaatimuksista ja edellytyksistä.

Työministeriö tarjoaa pakolaisille erilaisia toimia. Näillä toimilla pakolaiset voivat saada tietoa paikallisista ja valtakunnallisista vaihtoehdoista oman resurssin parantamiseksi työelämässä. Kansalaispalvelukeskukset tarjoavat palveluita, kuten neuvontapalvelut, työnhaun valmisteluvinkit, yleistiedot Suomen paikallismaailmasta ja palvelut rekrytoinnin sujuvoittamiseen.

Yhdessyytymispalvelut voidaan jakaa monien erikoistumissuuntien mukaan, jotka sopivat erityisiin taloudellisiin tilanteisiin. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi HS-monet -oppaan lukemisen ja ymmärtämisen helpottamiseksi ja Suomeen sekä sen ansaintakelpoisuuden edellyttimiin tutustumiseksi.

Työharjoittelu

Pakolaisille tarjotaan mahdollisuus harjoitella työtä. Tämä auttaa heitä oppimaan suomen kielen ja paikallisen alan taidot. Työharjoittelu voi viedä heidät tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin ja yrittämiseen sekä verkostoitumaan paikallisiin yrityksiin. Usein siihen sisältyy koulutusta työn vaatimien taitojen oppimiseen. Nyt he voivat valmistautua hakemaan työpaikkaa.

Tässä kaikissa kotouttamisen muodoissa tavoitteena on helpottaa integroitumista Suomen yhteiskuntaan ja noudattaa lainsäädäntöä. Työhallinto tarjoaa laillisesti oleskeleville henkilöille mahdollisuuden tehdä harjoittelua omalle alalleen. Näin he saavat arvokasta työnhakukokemusta ja verkostoituvat helpommin paikallisiin yrityksiin.

Koulutus

Pakolaiset Suomessa voivat hyötyä erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Koulutus auttaa heitä edistymään. Voivat myös tuoda tiettyä koulutusta tarvitsevien yritysten tarpeisiin. Heillä on mahdollisuus suorittaa korkeampia tutkintoja. Jopa saada täysi suomalaisen yhteiskunnan jäsenyys.

Tässä artikkelissa tarkastellaan näitä mahdollisuuksia tarkemmin:

Koulutustuki

Koulutustuki on tuki, jota pakolaiset voivat hakea Suomessa opiskellakseen. Aloittaa opiskelun tulee yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, oppilaitoksessa tai muussa lain määrittelemässä koulutusohjelmassa. Pakolaisleirien asukkaat ovat henkilöitä, joille Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kansainvälistä suojelua.

Tukea annetaan eri muodoissa:

 • Saat koulutuskuluttukijohdannaista rahapalkkiota, matkustusrahan rahapanaamion sijasta, lukuvuodepalkkioita ja rentouduksia.
 • Lisäksi voi saada erityislunastustouteja, ostotukeja opintomateriaaleille ja kurssipalautteita.

Koulutus voi olla tutkinto tai lyhytkestoisempaa. Opintojaksot ja työharjoitteluprosessit ovat yleisiä. Pakolaismiehet eivät ole oikeutettu kaikkiin ratkaisuihin. Neuvotella tulisi paikallisen yhdistyksen kanssa. Seminaarien aloitus esimerkiksi ammattikorkeakouluihin soveltavan taiteellisen puolen opintoihin vaatii varauksen vahvistamisen.

Koulutusohjelmat

EU- ja ETA-maista tulevat pakolaiset ovat oikeutettuja saamaan koulutusta Suomessa samoin oikeuksin kuin paikalliset asukkaat. Koulutukset sisältävät erilaisia ​​mahdollisuuksia ja työllistymispalveluja. Yleisen suomen kielen oppimiseen ja alaan liittyviin tutkintoihin on tarjolla erikoiskursseja. Opetushallitus tarjoaa ohjelmia, joiden avulla parannetaan turvallisuutta ja vahvistetaan ammatillista osaamista.

Pakolaiset ovat oikeutettuja aikuiskoulutukseen, avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamiin palveluihin. Oppilaitokset vastaavat EU: n esteettömiin standardeihin. Erilaiset tutkinnot ovat saatavilla myös Suomessa ja Euroopassa.

Palvelumme auttaa puhtaasta rahastuskorkeudestaan ​​suuremmassa selvitystilassa maassamme. Ne auttavat myös todistustodisteiden avulla henkilöä työpaikalle tai etsimään elintasoa korkeamman aseman.

Sosiaalipalvelut

Pakolaiset voivat saada tukea Suomessa sosiaalipalveluista. Kuinka nämä palvelut voivat auttaa heitä? Auttamalla heitä monin eri tavoin. Varmentamalla terveydenhuollon, sosiaalihuollon, asunnon, koulun, koulutuksen ja työpaikan.

Tutkimme tarkemmin, mitkä palvelut Suomessa olevat pakolaiset voivat saada:

 • Terveydenhuolto
 • Sosiaalihuolto
 • Asunto
 • Koulu
 • Koulutus
 • Työpaikka

Sosiaaliturvapalvelut

Sosiaaliturvapalvelut tarjoavat suomalaisille ja ulkomaalaisille pakolaisille, jotka asuvat Suomessa, laajan valikoiman apua ja tukea. Avainresurssi on integraatiostrategia, joka tarjoaa paikallisille kunnille keskeistä apua henkilöiden integroitumiseen yhteiskuntaan.

Pakolaiset voivat saada taloudellista tukea ja palveluja perustuen sosiaalihuoltolakiin. Suomalainen verovirasto tarjoaa useita sosiaaliturva-etuuksia, joita pakolaiset voivat hakea. Nämä etuudet ovat elatusavut (€158/kk) ja perhe-elatusapu (€207/kk).

Asumisen apua voidaan tarvittaessa myöntää pakolaisille riippuen heidän taloudellisesta tilanteestaan. Joissakin tapauksissa voidaan myöntää vapaata lainaa tai korvausta asunnon vuokranmaksamiseen.

Sosiaalipalvelujen tuottaminen pakolaisille nykyistä tehostetummaksi auttaa varmistamaan erityispalveluiden tuottamista sekä sosiaalisen tuen kaikkien draaman haittaprofiilien parissa. Palvelut eivät ainoastaan auta yhteentörmäysten milloin välttämisessä vaan myös liiketoiminnan hyvinvointiin ja elinvoimaisuuden parantamiseen.

Perhepalvelut

Perhepalvelut tarjoavat tukea ja apua pakolaisperheille ja heidän lapsilleen. Tutkimustemme mukaan nämä palvelut tarjoavat tarvitsemansa tuen selvitäkseen sosiaalisista ongelmista. Esimerkkejä ovat mahdollisuus helpompaan asunnon löytämiseen ja uuden kielen puhumisen oppiminen nopeasti. Ne tarjoavat myös avun ja neuvontaa, jotta perheillä on tarvittavat tiedot ja ymmärrys hoitaakseen kodinvaihtoon liittyviä paperityötä.

Perhepalvelut tarjoavat useita erilaisia palveluita pakolaisille perheille Suomessa:

 • Koulutuspalvelut – auttavat pakolaislapsia aloittamaan koulunkäynnin;
 • Neuvontapalvelut – antavat apua vaikeimpien tilanteiden ratkaisuun;
 • Asumispalvelut – auttavat asunnon löytämisessä;
 • Kohtaamispalvelut – tarjoavat tukea vanhemmille turvallisen turvaverkkoympyrän luomiseksi.

Muut palvelut

Suomessa pakolaisille on tarjolla erilaisia palveluja ja resursseja. Näitä voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kansallisiin, alueellisiin ja kansainvälisiin.

Tässä osiossa keskitytään näihin kolmeen ryhmään. Mitä palveluja ja resursseja pakolaiset voivat saada Suomessa?

 • Kansalliset palvelut ja resurssit
 • Alueelliset palvelut ja resurssit
 • Kansainväliset palvelut ja resurssit

Terveydenhuoltopalvelut

Pakolaiset Suomessa saavat käyttöönsä terveydenhuoltopalveluja lattia- ja ylätasolla. Heille on oikeus saada hoitoa nykyaikaisesti. Palvelut sisältävät peruskoulutuksen, mielenterveys- ja huumepalvelut, lagerin avainhenkilöstön palvelut ja hoiva- ja kuntoutuspalvelut.

Vajaakuntoiset ja vanhukset tarvitsevat erityispalvelua rahallisen tuen puitteissa.

Pakolaistoimiston henkilöstö auttaa asiakkaita. He antavat informatiivista materiaalia ja tarjoavat varman tunnisteen ja yhteystiedot. Asiakkaat voivat hakeutua suoraan terveyskeskuksiin ilman soittoa. Jokaiselle pakolaiskeskukselle annetaan ensisijaisesti rahallista tukea.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut tärkeitä pakolaisille. Tarjotaan toimintaa, esim. kieliopetusta ja taiteellista toimintaa. Kansalaistoiminta ja talkoovoima auttavat maahanmuuttajia saamaan osallisuuden ja luoda verkostoja. Kurssit tarjolla suomalaiseen kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyen. Virkistystoimintaa musiikki-, urheilu- ja vapaaehtoistoiminnasta.

Vastaanottokentät auttamaan uusia tulijoita hankalassa elinsituaatiossa.

Yhteisöpalvelut

Pakolaisille tarjotaan yhteisöpalveluita. Nämä tukevat heidän suhteitaan muihin suomalaisiin ja vahvistavat heidän turvallisuudentunnetta. Yhteisöpalvelut auttavat tutustumaan kanssaihmisiin ja löytämään tukiverkon elämässä.

Yhteisöpalvelut sisältävät kursseja, jotka on suunniteltu paikallisen yhteiskunnan tarpeisiin. Ne ovat lapsille ja aikuisille, ryhmille tai yksittäisille henkilöille. Suomessa tarjotaan mm. paikallisen seurakunnan viriketoimintaa, kerhojen vetovoimaa ja mahdollisuutta osallistua tapahtumiin ja retkiin.

Erityispalveluita ovat etnisyyttilainen ohjaus, integraatioon liittyvi neuvontapalvelut ja maahanmuuttajien oikeudellinen neuvonta. Maahanmuuttajaystävällisiä palveluita ovat mm. toiminnoista tiedottaminen ja opinto-ohjaus sekä asumispalvelut.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä resursseja pakolaiset voivat saada Suomessa?

Pakolaiset voivat saada monia erilaisia resursseja Suomessa, kuten asumis- ja taloudellista tukea, terveyspalveluja, koulutusta ja työpaikkojen löytämiseen liittyvää apua.

2. Miten asumistukea haetaan?

Asumistukea voi hakea Kelan verkkopalvelun kautta tai paperilomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vuokrasopimus ja vuokranantajan antamat tiedot.

3. Miten pakolaiset voivat saada terveyspalveluja?

Pakolaiset voivat hakeutua terveyspalveluihin tavanomaisella tavalla esimerkiksi terveysasemilla ja sairaaloissa. Maahanmuuttajille on myös tarjolla kulttuurisensitiivisiä terveyspalveluita.

4. Miten koulutusta voi hakea?

Pakolaiset voivat hakea koulutusta samoilla perusteilla kuin suomalaisetkin. Perusopetuksen jälkeen voi hakea ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

5. Mistä työpaikkaa voi hakea?

Pakolaiset voivat saada apua työpaikan haussa esimerkiksi TE-toimiston ja ELY-keskuksen kautta. Myös järjestöillä voi olla tarjolla työllistymispalveluita.

6. Voivatko pakolaiset saada Suomessa kansalaisuuden?

Kyllä, pakolaisilla on mahdollisuus hakea Suomen kansalaisuutta, jos he täyttävät siihen tarvittavat ehdot. Kansalaisuutta voi hakea viiden vuoden laillisen asumisen jälkeen Suomessa ja sen myöntää maahanmuuttovirasto.